Soti ane 2002 rive ane 2004 Pri yon ekta melon galope twop an ba zye leta.

Kont esplwatasyon melon 2004 H/Jour 2018

 

 

Kont esplwatasyon melon     2004                                2018

 

Mendêv

Labouraj yon ekta tê                                         1.600.oo goud      40 h/j

Kraze boul tê /mete angrê nan tê                        320.oo goud       8h/j

Trase e piktaj  kanal wouze, plat bann               200.oo goud       5h/j

Fouy 750 m2 kanal wouze ak drenaj                 200.oo goud       5h/j

Preparasyon  124 pl-ban 12X1,2                    1.240.oo goud       31h/j

Semis  fpuy twou                                               400.oo goud       10h/j

1 Sarclage                                                          200.oo goud        5h/j

metangrê  silfat                                                    80.oo goud        2h/j

2 flitay                                                                80.oo goud        2h/j

4 wouze                                                             320.oo goud         8h/j

rekot                                                                   320.oo goud        8h/j

 

Sou total                   4.960.oo goud     124 h/j       43.400 goud

 

Entran

1liv semans melon                                          1.500.oo goud

2 sak angrê 16-10-20                                         380.oo goud

1sak silfat                                                             180.oo goud

ratakimen  e appats                                          270.oo goud

1 liv mokap                                                         100.oo goud

Desis  /diazinon                                                 250.oo goud

Fimye 1000 bokit                                            4.000.oo goud

Tep pou tepe kon melon yo                                  50.oo goud

Sou total                                                          6.730.oo goud                       33,650 goud

 

Potêk                                                                1000.oo goud                                 10.000 goud

 

Total                           12.990.oo goud           87,050 goud

 

Enterê  kredi27,50%x12.990                            1786.oo goud  mikwokredi   20,021 goud

Gd total  12990 oo goud +1786.oo

                                     14.776.oo goud           107,071 goud

 

90% rekot 3.600 melon X 10 goud/grenn

 apre 85 jou

                                                                  36.000.oo goud                            540,000 goud

Benefis aprè 6 mwa                             21.223.oo goud                           433,000 goud

 

 

 

Sak esplike kou yo monte konsa?

1-To kredi   a ki pase de 27% a 46%

2-Mendèv  la ki ogmante  6 fwa  pri 2004 la e ki fome  renk gran mounn

3-Ministè lagrikilti pa fè ni rechèch ni vilgarizasyon ni fomasyon pou plantè anko

4-Mwens mounn plante melon an 2018

5-Bès pouvwa  dacha  konsomatè yo

6 –  Madan Sara  komande  komesyalizasyon  nan mezi pa li. Li dekouraje pwodiktè yo

7- Sou Mateli ,Priver ak Jovnel Moise palmantè yo kidnape administrasyon piblik la nan men ekzekitif la. Se palmantè ki jere  anplwaye ministè lagrilti  nan sikonskripsyon  la kay yo.

 

 

 

 

Sak esplike kou yo monte konsa nan ane 2018 la?
1-To kredi a ki pase de 27% a 46%
2-Mendèv la ki ogmante 6 fwa pri 2004 la e ki fome renk gran mounn
3-Ministè lagrikilti pa fè ni rechèch ni vilgarizasyon ni fomasyon pou plantè anko
4-Mwens mounn plante melon an 2018
5-Bès pouvwa dacha konsomatè yo pa gen travay ki kreye nan zon riral yo
6-Madan Sara komande komesyalizasyon melon nan mezi pa li. Li dekouraje pwodiktè yo
7- Sou Mateli ,Priver ak Jovnel Moise, palmantè yo kidnape administrasyon piblik la nan men ekzekitif la. Se palmantè ki jere anplwaye ministè lagrilti nan sikonskripsyon la kay yo.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*