Plan ministè lagrikilti poul pwodwi 20 mil tôn semans diri pou 3 ane kap vini yo avek kooperasyon peyi Taiwan

 

Daprè sèvis nasyonal semans ,SNS, nan ministè lagrikilti, ayiti pral gen, avek amenajman 9 mil ekta tè nan Maribawou  Nôdès  70 mil  ekta tè diri. A rezon 285 kilos semans diri par ekta  e par an  lap pwodwi  20 mil ton semans pou tout   zôn diri  nan peyi a

Nan  latibonit  yap pwodwi  12 mil ton plan diri TCS 10 , diri la krêt ak diri Sheila.

Nan Torbek  nan depatman sid, yap mete  soup las  yon rezo bank semans  ki pral pwodwi  3 mil tôn plan diri  M8

Nan Nô ak Nôdès yap pwodwi  5 mil tôn  plan diri  XALAGWA ak TCS 10

Ministè lagrikilti ap konstwi 3 sant semansye pou garanti sechay, kondisyonman ak anbalaj pou konseve  semans yo

Nan Nô ak nan Sid , yap konstwi 2 lot laboratwa semans  pou verifye kalite semans   yap pwodwi a.

Daprè SNS, Ministè agrikilti sot siyen  ak peyi Taiwan yon pwotokol pwodiksyon semans diri pou 29,485,240 milyon dola US  kap dire  3 ane 2019 a 2021

Nan montan sa ,peyi TAIWAN mete  22.500 mil dola kap dekese an 3 tranch anyel de 7 milyon 500 mil dola .  Peyi dayiti ap mete  6,985240 dola ameriken an 3 vèsman tou.  Yon milyon 530 mil  premye ane a 2019.Yon  montan 2 milyon 272 mil dola nan dezyem ane  2020 .Epi yon dènye montan 3 milyon 192 mil dola  nan ane  2021

Responsablite

Peyi Taiwan Teknisyen Taiwan yo ap pwodwi  seman PRE BAZ  ak Semans BAZ pou 2.250 mil dola .Yap Yap peye  espè taiwanè  90 milyon dola; Yo responsab pou ahte tout ekipman yo  pou 5625 mil dola. Y ap konstwi enfrastrikti pou  pwodwi semans yo pou  5.625 mil dola

Peyi dayiti ap responsab miltiplikasyon semans diri yo,  lap asire komèsyalizasyon semans diri a, lap peye pèsonel ayisyen   kom omolog taiwanè yo epi yap responsab amenajman teren kap  pwodwi ak kontwole  semans diri .

NB-Agwonom Michel William pa pwopagandis  karavan lan, men chak fwa gen yon bon bagay  kap fèt, mwen pran plezi pou’m chache enfomasyon an, pou’m bay li nan bon ti godèt.Mwen antre nan sijè sa ,pou’m klarifye  yon pawol lanvè, msye Chal sufra te di nan emisyon ranmase  24 fevriye 2017 la, sou pwodiksyon  semans diri. Msye Sufra te di , » Se teknisyen etranje kap pwodwi semans diri  yo nan vale a, aloske yo gen moun ki ka pwodwi  semans diri  nan vale a ». La verite : Espesyalis  Taiwanè yo ap pwodwi  semans PREBAZ ak semans BAZ ki mande  wot teknik ak wot teknoloji   nou pa gen yen.Lê Taiwanè yo renmet nou Semans  BAZ yo ,ministè lagrikilti ak ODVA pral negosye ak pwodiktè semans  nan vale a pou miltipliye semans  baz yo an semans  komesyal ak semans atizanal pou vann ak tout pwodiktè diri ki bezwen bon semans  diri pou yom plante.

Kom komantè negatif nap soulinye nan pwojê sa ,nou pa wê oken kote, ministè a pran angajman, nan bidjè 2019 2020  ak 2021  poul antre  pwojè sa nan 3 ane kap vini yo nan plan poul gen yon pwodiksyon ak devlopman dirab semans diri a. Nou gen laboratwa semansye  nou wê la, ki finn konstwi  andedan laboratwa  Tamarinier. Pouki sa  nou pa wè enplikasyon  laboratwa sa nan pwojè Taiwan lan?

Eske plantê diri ap toujou depann de peyi Taiwan pou kenbe pwodiksyon semans diri a. ?Nou pa wè non plis   gen previzyon pou voye 2 a 3 agwonom al espesyalize   yo nan pwodiksyon semans nan peyi Taiwan oswa  ozetazini.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*