Depi ansyen Prezidan Preval  te manke mete men’l nan yon pwojê agrikol, li fèl tounen an katastwof.

 

Les amis politiques du président rené Préval ont été dans les funérailles de  l’ancien président pour souligner les hauts faits  d’âme réalisés par l’ancien président dans l’agriculture. Quel mensonge, même dans  sa mort!.  Mwen oblije ekri teks sa, paske m’pa aksepte,otorite peyi’m yo, ki vinn salye depouy ansyen Prezidan Preval, kontinye ap bay manti nan agrikilti a. Men kek  rezilta  pou mounn ki bezwen konen.
1-Refom agrê, zero sou dis. depi premye esè a an 1997,ki te mal pati, eki te tou kanpe, refom agrê, pa janm reparet ankô
2-Pwojè kafe Mamlad FACN haitian blue Fiasko (-2 sou 10).Li disparet nèt .Depi 2016 ayiti  tonbe nan enpote kafe
3-Pwodiksyon diri nan ODVA 75 a 80 mil ton  toujou,kont 450.000 tonn (-3 sou 10)
4-pwodiksyon ze ak poul.(-3 sou 10) nou enpote 80% toujou nan konsomasyon nou
5-Pwodiksyon kabrit,bef, mouton (-1 sou 10)avek yon sekretê deta ki fè 2  manda 2 prezidan Preval plis mande  pa  Mateli
6-Rebwazman pwoteksyon basen versan (-1  sou 10) Otorite yo volê kob la, nan fê komisyon 40-50 goud sou chap ti pye bwa yo bay pwodwi sou kontra Ti pye bwa  yo  mouri osito yo finn plante
7- Semans agrikol (1 sou 10),paske sou 2 manda  prezidan Preval la se  2-3 ti fim   pitit a papap,kap achte grenn nan mache pou revann leta pou semans  eksepte 2 ONG nan OKAY,ki pwodwi,yon ti zwit kantite semans  kalite ,lê gon kob ki tonbe.
8-irigasyon nan pren yon system irigasyon ki rete debout. Yo ranje yo, inondasyon kraze yo la menm. Pouki sa?, paske prezidan preval te refize oganize administrasyon seksyon kominal yo pou oganize rebwazman peyi a (3 sou 10)
9- Banbou ( 5 sou 10), paske se li sel, ki plante banbou, poul jwen pou fê mèb poul voye  vann
10-Tuberkil.patat ,yanm tayo,manyok,tout aan regresyon,(2 sou 10)
11-Depatman lagrikilti toutouni nan 9 depatman yo, li pa gen okenn sevis oganize, pou ankadre abitan yo.Ti rès pesonel ki rete sou teren an,pa gen anyen pou yo fè. (-1 sou 10)
12-mango, pwogram pou te konbat mouch nan mangofransik la kanpe.Pa gen kob.senatê ak depite pran lajan an
13- Izin Dabonn tounen yon touwon san fon, kap anglouti kob, san pwodwi menm kleren, akoz, yo kite yon alkol  etanol kap soti a letranje vinn anpeche  plantè kann Sen Michel ak Leyogann vann kleren yo ( 0 sou 10)
14-Lak kolinè: 1 milya 454 milyon gou anglouti an 181 lak,kolinê, ewozyon, gen tan plen,san yo pa sêvi pou fê anyen  (-1 sou 10)
15-Kelke swa ,sa nou pran nan agrikilti a, tous les indicateurs sont au rouge. Nous importons tout de la république dominicaine.Prezidan Mately fè ke swiv, politik Prezidan Preval nan agrikilti.Sou Mately ak Priver, kob agrikilti a, pa janm desann sou teren an. Kob la tonbe nan men senatè ak depite ki tounen agwonom depatmantal.
Sa fèm vrèman mal, pou’m wè, tout diyitè yo, ki vinn  nan salye depouy ansyen Prezidan an, nan Mamlad , ap fè zye yo chèch  pou yap pale , reyisit prezidan an nan agrikilti.
Si nou di, prezidan Preval, malgre echek sa yo, te reyisi nan agrikilti a, se kom si, son chèk an blan, nou bay prezidan jovnel, poul vinn kontinye gagot prezidan Preval ak prezidan Mately kite nan agrikilti a.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*