A pwopo oganizasyon knaval 2018 ak knaval 2019

Pwiske se kob jaz yo al fè nan Knaval,pou’w fè kob fok ou envesti kob;mwen sigjere sou radio Galaksi pou depi 15 fevriye, ministè la kilti konvoke 37 jaz ki plis rale fanatik nan peyi a pou fè yo jwenn kob prete labank, pou prepare koregrafi knaval 2019 la;yon jiri ap depataje yo.
Pou mwen se younn nan mwayen pou anpeche pouvwa politik la konfiske oswa kidnape gwo evenman kiltirel knaval la menm jan pouvwa PHTK te fel sou Mately ak sou Jovnel ane sa .
Le chok an retou, ane sa se Sweetmiki ki pi gwo viktim de politizasyon knaval la.Non selman Jakmel ak Gonayiv metel deyo , poul pa patisipe nan knaval la kay yo, men sak pi di , nan eksè pouvwa politik la ,pou lave la wont yo fê ansyen Prezidan ki opouvwa toujou, yo komèt zak ki pi lèd toujou.Non sèlman, gouvenman an pa bay komite knaval jakmel la kob.:”no miki no money: men nan fè presyon politik , pou eseye sove lonè miki, yo fel pran wont ki pi sal la ankô.
.1-Yo pase otorite komite oganizasyon knaval Potoprens la an pa pye
2-Yo kraze oganizasyon knaval la
3-yo fè knaval la tounen yon echek total an tem koregrafi ak mizik
4-Yo fè antre koze boule mache nan kanaval nan bay yon vèsyon ki depaman ak pozisyon Dijisel la.
5-Yo ankouraje sweetmiki nan defye lod repibliken nan mete fas a fas 2 inite la polis : USGPN kap bay Sweetmiki pwoteksyon pou kontinye knaval la nan denen mèkredi a an fas yon lot inite la Polis kap mete barikad pou fose char sweetmiki a kanpe apre lè regilye kanaval la.
6-M’apran nan radio galaksi se koud boutey ki tap soti tribo babô sou wout Matisan ki te oblije Sweet miki mete fen a kanal pal la li te anonse depi la vey, k i tap fini mèkredi 14 fevriye a 9h di maten.

An tout lojik, pouvwa politik la te kidnape kanaval la nan men komite oganizasyon an.Si nou pa vle evenman regretab sa yo, rekomanse lane pwochèn anko fok
1- Depi 14 fevriye 2018 , ministè laikilti, ta dwe bay pwochen tèm knaval 2019 la
2- Pwiske knaval se yon antrepriz kote jaz yo vinn fè kob, pou’w fè kob fok ou mete kob pa’w deyo.Nan sans sa, nou envite ministê la kilti konvoke tout gwo jaz san ekzepsyon ki konn charye anpil fanatik deyè yo, pou mande yo, pou knaval la pa fet sou pawol mizik ak desibel selman men pou knaval la fet a pati travay koregrafi, chak gwo jaz sa yo ap prepare tout ane a a pati kob lap fè yo jwenn prete nan men labank lan .
3- Si nou pran 10 jaz nan potoprens 3 jaz nan chak 9 depatman ki rete yo, nan gen yon patisipasyon de 37 jaz. Nap fome yon jiry kap evalye prezantasyon chak jaz yo an fonksyon tematik ofisyel knaval la, an fonksyon koregrafi chak jaz yo prezante, kantite mounn yo trenen deye yo pa rapo a popilasyon ki konn patisipe nan knaval nan chak depatman yo.
4- 4-Epi jiry a ap bay 3 pri ki depataje jaz ki ranpote premye pri ,dezyèm ak twazyem pri kap depase 2 fwa kob yo te prete la bank lan .Answit jiry a ap bay a res 34 jaz yo 34 prim de konsolasyon ki pa pèmet yo peye kob yo te prete la bank yo.Se meyè fason daprè mwen, pou nou retire menmiz pouvwa politik sou kanaval la ak evite kanaval la tounen yon mache pwason kote ansyen prezidan, senatè ki o pouvwa ap vinn degrenen chaple betiz yo nan figi sosyete a..

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*